IC-team van HMC in gesprek met (voormalig) coronapatiënten

14 september 2022

In HMC leren wij graag van de ervaringen van onze patiënten. Met regelmaat organiseert de Intensive Care daarom spiegelgesprekken, waarin de patiënt een aantal maanden na opname als het ware een spiegel voorhoudt aan het behandelteam.

Onlangs nodigde het ic-team van HMC patiënten (en hun partners) uit die langdurig met Covid op de Intensive Care hebben gelegen. Wat hebben zij als prettig ervaren en waar liggen de verbeterpunten voor de HMC-zorgverleners? Tijdens het gesprek kwamen er antwoorden op die vragen. Het gesprek werd gevoerd in een talkshow-setting, in aanwezigheid van veertig ic-medewerkers. Gespreksleider was André van Houwelingen, medisch psycholoog in HMC.

Ellen van Koppen is internist-intensivist in HMC. Ze vindt het mooi dat met behulp van een spiegelgesprek patiënten direct invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van de zorg. “We vinden de evaluatie door onze patiënten ontzettend belangrijk”, vertelt ze. “Twee keer eerder hebben we spiegelgesprekken gevoerd met patiënten die bij ons op de afdeling hadden gelegen. Dit keer nodigden we dus een aantal mensen uit die met corona op de IC lagen, vaak voor langere tijd. Zij zaten, al dan niet met hun partner, aan tafel bij de gespreksleider. Het team van ic-medewerkers zat in de zaal áchter de patiënten. Bewust, want op die manier kon niemand afgeleid raken door bijvoorbeeld een blik of een bekend gezicht.”

Ervaringen
Medisch psycholoog en gespreksleider André van Houwelingen vertelt dat de spiegelbijeenkomsten een goede gelegenheid bieden om van patiënten te horen hoe zij de zorg in ons ziekenhuis ervaren hebben. “Wat mij opvalt is dat patiënten zo helder en genuanceerd kunnen vertellen over hun tijd in het ziekenhuis en dat maakt het zo leerzaam. Patiënten zijn over het algemeen heel erg dankbaar voor alle goede en professionele zorg die onze verpleegkundigen en artsen en ondersteuners leveren. Maar natuurlijk hebben deze patiënten ook voldoende feedback en kritiekpunten waar onze zorgverleners van kunnen leren en waar we de kwaliteit van onze zorg mee kunnen verbeteren.”

De medisch psycholoog vindt het fijn om patiënten die aanvankelijk enorm ziek en kwetsbaar waren, terug te zien en te zien hoe goed het met hen gaat. Ook Ellen van Koppen beschrijft het weerzien met de patiënten en hun familie als ‘heel bijzonder’. “Normaal zie je niet hoe het afloopt met een patiënt die onze afdeling verlaat. We kijken terug op een heel positief spiegelgesprek en een mooi weerzien!”

 

Meer nieuws