Huisartsen kunnen screeningsdeelname mogelijk positief beïnvloeden

7 oktober 2020

In de grote steden nemen steeds minder mensen deel aan de bevolkingsonderzoeken. Huisartsen kunnen deze negatieve trend keren. Hierover verscheen recent een publicatie in Huisarts&Wetenschap.

Co-auteur Onno Guicherit, chirurg-oncoloog in HMC, ziet in zijn dagelijkse praktijk de worstelingen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en hoe dit kan leiden tot een lage opkomst voor borstkankeronderzoek en onnodig late diagnostiek.

De opkomstcijfers van bevolkingsonderzoeken in de grote steden behoren tot de laagste van Nederland. De grote diversiteit in sociaal-economische en culturele achtergronden van de inwoners speelt hierbij vermoedelijk een rol. Guicherit: “Gezien de unieke, gevarieerde samenstelling van de bevolking van Den Haag, zeker rondom HMC Westeinde, leende deze stad zich er bij uitstek voor om de determinanten van deelname en niet-deelname bij de screeningsonderzoeken goed in beeld te krijgen. Zorgelijk is dat de opkomstcijfers een dalende trend laten zien en soms al onder de effectieve grens liggen.”

De rol van de huisarts kwam hierbij uitdrukkelijk in beeld. Guicherit: “Wij hebben gekeken waardoor dit komt. Huisartsen kunnen de screeningsdeelname mogelijk positief beïnvloeden. Ik roep verwijzers dan ook op om waar mogelijk deelname aan borstkankeronderzoek aan te kaarten. Waarschijnlijk hebben de van oudsher moeilijk bereikbare groepen hier het meeste baat bij.”

Meer nieuws