HMC kiest voor DOSE van Agfa Healthcare

5 juli 2019

HMC kiest ervoor gebruik te maken van Qaelum DOSE-software voor stralingsdosisbeheer van Agfa Healthcare.

"Met DOSE van Agfa HealthCare hebben we gekozen voor een oplossing die ons helpt om onze verplichtingen jegens onze patiënten en de regelgevende instanties na te komen. Met DOSE krijgen we inzicht in de stralingsbelasting bij verschillende radiologische onderzoeken op de aangesloten toestellen en kunnen deze daarmee, in samenwerking met de medewerkers en specialisten van de afdelingen, zo optimaal mogelijk in zetten voor de patiënt.", zegt dr.ir. Niels Braakman, klinisch fysicus van HMC.

“DOSE levert een positieve bijdrage aan de veiligheid van patiënten en de naleving van een steeds strengere regelgeving, en ondersteunt ook de rol die de medische beeldvorming speelt in een kwaliteitsvolle patiëntenzorg."

Meer nieuws