HMC kiest voor de toekomst

1 maart 2019

hmc_stempel_1.pngIn de vorige nieuwsbrief heeft HMC haar koers voor de toekomst gedeeld. HMC is continue in gesprek met verwijzers over de toekomst en de ontwikkelingen van het ziekenhuis. Met Hadoks, SHG en Arts en Zorg maar ook met verschillende hagro’s en huisartsen in de omgeving van Bronovo, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Voorschoten.

Een veel gestelde vraag is waarom er geen nieuw ziekenhuis gebouwd wordt. Het eenvoudige antwoord is dat dit scenario financieel onhaalbaar is. Ook wordt er veel gevraagd waarom ervoor gekozen is om Bronovo te sluiten en niet Westeinde. Dit heeft meerdere redenen. Een belangrijke reden om op locatie Westeinde te blijven is dat een heel groot deel van de patiënten van HMC in het centrum woont. En dat Westeinde beschikt over een van de grootste spoedeisende hulpen van Nederland, die zich samen met de IC en andere faciliteiten niet gemakkelijk laten verplaatsen. Gelukkig is er ook veel enthousiasme om samen meer zorg in de wijk, praktijk en thuis te gaan verlenen. We houden u graag op de hoogte!

Meer berichten