HMC kiest koers voor de toekomst

24 januari 2019

Na een zorgvuldig verkenningsproces, deelt HMC vandaag haar koers voor de toekomst. Het uitgangspunt is kwalitatief hoogwaardige zorg voor de inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. HMC wil samen met u de beste zorg op de juiste plek geven. HMC gaat in gesprek met verwijzers om de koers te toetsen op draagvlak en zorgen en suggesties te bespreken en wegen om een besluit te nemen.

HMC Westeinde blijft, met één van de grootste spoedeisende-hulpafdelingen van Nederland, hét centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. HMC Bronovo wordt medio 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg dat van maandag 6.00 uur tot en met vrijdag 18.00 uur open is. In overleg met de huisartsen en andere direct betrokkenen wordt een keuze gemaakt om de huisartsenpost (HAP) op HMC Bronovo te houden of te verplaatsen. Alle acute zorgfuncties, inclusief de zorg voor moeder en kind, worden medio 2019 in HMC Westeinde geconcentreerd. HMC Westeinde breidt hiertoe uit met een hoogwaardig Moeder en Kind Centrum, 80 bedden en bijna 200 parkeerplekken én start een grootschalige vernieuwing. In de ziekenhuizen en buitenpoliklinieken leveren de mensen die u kent de zorg waar u op kunt vertrouwen. HMC waarborgt continuïteit en zal bij veranderingen patiënten en verwijzers zorgvuldig meenemen.

Compleet zorgaanbod dichtbij én centraal
De ziekenhuiszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen voor wat betreft de betaalbaarheid en toegankelijkheid van goede zorg. De veranderende zorgvraag door de vergrijzing, de schaarste aan gespecialiseerd zorgpersoneel en de 0%-volumegroei voor ziekenhuizen vanaf 2022, vergroten de druk op de ziekenhuiszorg. Daartegenover staat dat de zorginnovaties kansen bieden. Er kan steeds meer zorg thuis en in de wijk worden verleend. HMC maakt met de nieuwe koers ruimte om hierin te investeren.

Zorg in de wijk
Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. Locatie HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. HMC gaat met alle belanghebbenden een innovatief concept ontwikkelen om de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen in de omgeving van HMC Bronovo dichtbij in de wijk te waarborgen.

Vormgeving in dialoog met verwijzers
HMC toetst de nieuwe koers op draagvlak en werkt deze verder uit met belanghebbenden. Inwoners uit de omgeving van alle HMC-locaties en omliggende gemeenten worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Aansluitend worden gesprekken gevoerd met gemeenten, zorgverzekeraars en natuurlijk verwijzers. Zodat we de toekomst samen vorm kunnen geven. Verplaatsingen van zorg tussen HMC-locaties zullen tijdig en zorgvuldig met patiënten, inwoners en verwijzers worden gecommuniceerd. Tot die tijd kunt u gewoon blijven verwijzen naar alle HMC locaties.

HMC voert gesprekken met de verschillende organisaties van verwijzers. Heeft u zelf een zorg, een suggestie of denkt u graag mee, neem dan contact op met HMC team verwijzers, telefonisch op nummer 088 979 27 90 of stuur een e-mail naar verwijzer@haaglandenmc.nl.

 Lees hier het volledige persbericht

Meer berichten