E-spoed koppeling is nu live; weer een stap dichterbij papierloze SEH

4 augustus 2021

Sinds half juli maakt Hadoks gebruik van een digitale verwijzing om patiënten van de HAP door te verwijzen naar de spoedeisende hulp van het Haaglanden Medisch Centrum. De gegevens die door ons naar de SEH worden gestuurd zijn hetzelfde, maar doordat dit via het LSP-platform in het ZIS (HIX) binnenkomt, is het overnemen van gegevens niet meer nodig. Minder handmatige acties maakt dat de gegevens er sneller in staan, en verkleint de kans op fouten.

Wat verandert er voor u?
Voor Hadoks-artsen die naar de SEH verwijzen verandert er nauwelijks iets: verzenden blijft via de blauwe verzendknop gaan! Het enige wat u daarna kunt zien is of de verwijzing goed is aangekomen. Gaat het goed, dan is de groene balk zichtbaar, met informatie zoals de datum en tijd van verzenden bij de verwijzing.

Wanneer de verwijzing niet goed is aangekomen, wordt er een rode balk zichtbaar. In dat geval moeten de gegevens nogmaals worden verzonden, óf u drukt de verwijzing af en geeft deze aan de patiënt mee. Vervolgens kunt u de storing melden in Qbase zoals u gewend bent van andere storingen. U dient hiervoor een eigen huisartsen-Uzipas in gebruik te hebben of in het bezit te zijn van een mandaat (AIOS).

Echter de kans dat het nodig is om een storing te melden, is zeer klein. De beschikbaarheid van het LSP platform is bijna 100%.

Moet de patiënt hiervoor toestemming geven, zoals bij het raadplegen van LSP-dossier?
Nee, het platform wordt alleen als doorgeefluik gebruikt, er wordt geen informatie toegevoegd. Het staat los van wel of geen toestemming geven op het raadplegen van het dossier via LSP. Omdat het alleen een communicatie-standaard is, kunnen patiënten waarvan het BSN niet bekend is, hier ook overheen gestuurd worden, in tegenstelling tot bij raadplegen waarbij de patiënt vergewist moet zijn.

Wanneer volgen de andere ziekenhuizen?
Binnen de regio zijn alle ziekenhuizen bezig met deze koppeling; in offerte traject of wachtende op een planning bij Chipsoft. Zodra een ander ziekenhuis deze nieuwe standaard kan ontvangen, zorgt de ICT-afdeling van Hadoks ervoor dat er getest en omgezet wordt zodat wij als Hadoks zo veel als mogelijk via E-spoed communiceren.

Wanneer kunnen we ook naar bijvoorbeeld radiologie verwijzen via E-Spoed?
Deze wens is bekend en leeft niet alleen bij Hadoks maar bij veel zorggroepen. We zullen als Hadoks vooraan in de rij staan zodra dit technisch mogelijk wordt!

Is het versturen van een verwijsbrief van de SEH naar Hadoks mogelijk?
Helaas is Chipsoft hier nog niet klaar voor, maar ook dit staat op de wensenlijst en zodra dit mogelijk is, zullen we hier gebruik van gaan maken.

 

Meer nieuws