COVID response HMC

2 april 2020

HMC speelt continu in op het coronavirus. Het ziekenhuis wil besmetting zoveel mogelijk voorkomen en in optimale staat blijven om patiënten de zorg te kunnen verlenen die ze nodig hebben. Dit doen we in lijn en samenwerking met landelijke en regionale organisaties zoals RIVM, FMS en ROAZ. Het OMT (Outbreak Management Team) en CBT (Crisis Beleidsteam) van HMC monitoren de situatie per dag of vaker als dit nodig is en hanteren momenteel onderstaande maatregelen om besmetting te beperken en capaciteit te optimaliseren. 

HMC werkt continue aan uitbreiding om alle COVID-patiënten de beste zorg te bieden én ruimte te houden voor patiënten die niet besmet zijn, maar wel acute zorg nodig hebben. Denk hierbij aan traumazorg, neurologie en oncologie. We concentreren de opname van verdachte en positief getest COVID-patiënten van alle specialismen zoveel mogelijk op één afdeling. Zo houden we een aantal afdelingen vrij van verdachte en positief geteste COVID-patiënten. In HMC Bronovo vinden medisch noodzakelijke poliklinische behandelingen en diagnostiek plaats, maar geen operaties meer. HMC Bronovo en Hubertusduin sluiten iedere dag om 18.00.

Voor patiënten en bezoekers: minimaliseren besmettingsgevaar

Het beleid voor alle patiënten en bezoekers is het volgende:

 • Poliklinische bespreking van uitslagen en herhaalconsulten doen we zo veel als mogelijk telefonisch
 • Afspraken waar geen acute medische noodzaak voor is zijn afgebeld
 • Onderzoeken zoals laboratorium of röntgen doen we alleen als ze direct medisch noodzakelijk zijn
 • Patiënten of bezoekers die verkouden of ziek zijn vragen we thuis te blijven
 • Patiënten die zorg nodig hebben ontvangen we op de spoedpoli, zij nemen maximaal 1 begeleider mee
 • Patiënten met luchtwegklachten die in HMC Westeinde worden opgenomen, isoleren en testen we direct
 • Patiënten die in het ziekenhuis liggen ontvangen maximaal 1 bezoeker per dag

Voor medisch noodzakelijke laboratoriumdiagnostiek geldt het volgende:

 • Bloedafname op HMC Westeinde, Antoniushove en Bronovo is en blijft open
 • Patienten zonder COVID-klachten kunnen voor bloedafname terecht bij de gezondheidscentra waarvan de bloedafname nog open is zie bloedafname
 • Patiënten met (milde) COVID-klachten kunnen voor bloedafname op afspraak terecht op het afnamepunt in HMC Westeinde naast de ziekenhuisingang bij het parkeerterrein. Bel hiervoor 088 979 28 54 en bel aan bij de deur (bordje ‘Afsprakenpoli’) op het afgesproken tijdstip. 
 • Periodieke diabetes mellitus controle of opstellen van cardiovasculair risicoprofiel is gestopt, HMC informeert de patiënten hierover en roept patiënten vanzelf weer op, u hoeft niets te doen
 • Bezorgde patiënten met vragen over de noodzaak van onderzoek verwijzen wij naar de aanvrager 

Voor moeder en kind zorg geldt het volgende:

 • Alle noodzakelijke controles bij zwangere vrouwen én alle bevallingen gaan door
 • Patiënten op de polikliniek verloskunde of gynaecologie nemen geen begeleider mee
 • Bij de bevalling mag nu nog maar 1 begeleider zijn
 • Op de kinderafdeling mogen maximaal 2 ouders of begeleiders op bezoek, er mag 1 ouder blijven
 • Bezoek van broertjes of zusjes is momenteel niet mogelijk

Voor oncologie geldt het volgende:

 • Patiënten op de dagbehandeling oncologie nemen geen begeleider mee naar binnen, begeleiders kunnen wachten in de centrale hal.
 • Patiënten op de afdeling radiotherapie nemen geen begeleider mee naar binnen nemen, begeleiders wachten bij voorkeur in de auto vanwege de korte duur van de behandeling (maximaal 20 minuten)
 • Patiënten op de polikliniek oncologie nemen gewoon maximaal 1 begeleider mee

Meer informatie voor patiënten en bezoekers leest u hier.

Voor verwijzers: u kunt patiënten verwijzen, wij helpen verder

De zorg gaat door, u kunt altijd patiënten met een medisch noodzaak indicatie naar HMC verwijzen. Een medisch specialist bekijkt de verwijzing en de urgentie die u aangeeft. Patiënten met zorgvragen die niet direct noodzakelijk zijn, helpen wij waar mogelijk of afstand of we maken een afspraak. U kunt bij twijfel over een verwijzing, overleggen met een medisch specialist. Op basis hiervan kunt u dan terugkoppeling geven aan de patiënt. Wij doen het volgende:

 • Patiënten met acute zorgvragen zien wij direct in het ziekenhuis
 • Patiënten met vragen die op afstand kunnen worden behandeld bellen we, of we maken een beeldbel afspraak
 • Patiënten met een dringende zorgvraag, zien we waar mogelijk ook in het ziekenhuis
 • Patiënten met een niet-dringende zorgvraag die niet op afstand kan worden beantwoord krijgen op basis van urgentie een afspraak of een plaats op de oproeplijst, dan krijgen zij bericht zodra een afspraak mogelijk is

Wij laten op onze website weten dat patiënten die zorgen of twijfels hebben of zorg (toch) noodzakelijk is, kunnen bellen met hun huisarts. Als zij al onder behandeling zijn bij een specialist van HMC, kunnen zij de medisch specialist bellen voor overleg.

Graag helpen wij u zo veel mogelijk via teleconsultaties of telefonische consultatie. Wilt u overleggen over een patiënt? Dan belt u de verwijzerslijn 088 979 20 31 of u belt de dienstdoende specialisten direct op de spoednummers. Een kaart met deze spoednummers kunt u aanvragen bij team verwijzers via verwijzer@haaglandenmc.nl of 088 979 27 90.

Voor vragen met betrekking tot de indicatie voor laboratoriumonderzoek of de interpretatie van uitslagen kunt u contact opnemen met de dienstdoend klinisch chemicus op 088 979 1520.

Verwijst u een patiënt voor medisch noodzakelijk radiologisch onderzoek? Dan kunt u onderstaande werkwijze volgen of direct de dienstdoende radioloog bellen op 088 979 9918.

stroomschema_27_4.jpg

Voor verwijzers: nascholingen verplaatst 

Bijeenkomsten met meer dan 20 bezoekers van buiten (patiënten, bezoekers, studenten) zoals nascholingen en werkbezoeken zijn in ieder geval tot 1 mei geannuleerd en waar mogelijk verplaatst. 

 • De nascholing "Kind" is verplaatst van 2 april naar 9 juli, ook in HMC Bronovo. Inschrijven kan via de volgende link: Nascholing Kind
 • De HMC Meerdaagse “TEAM: Together Everyone Achieves More” is verplaatst van 13-15 mei naar 28-30 oktober, ook in Maastricht. Inschrijven kan via de volgende link: HMC Meerdaagse

Deelnemers die zich hebben ingeschreven worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Voor medewerkers en partners

In het ziekenhuis houden we afstand, ook in de lift en het trappenhuis, en zijn balies voorzien van plexiglas schermen en signaallijnen op de grond. Er wordt zo veel als mogelijk thuis gewerkt. Alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn intussen verzet, vervangen door teleconferenties of geannuleerd. Dienstreizen en -bezoeken zijn beperkt.

Medewerkers met zieke huisgenoten of medewerkers die zelf ziek zijn blijven thuis of overleggen met de bedrijfsverpleegkundige wanneer ze in hun situatie kunnen komen werken. Medewerkers van HMC die zijn besmet met het coronavirus verblijven thuis in isolatie. De patiënten waar de medewerkers contact mee hebben gehad zijn op de hoogte gesteld en worden vervolgens door de GGD gemonitord. De collega’s die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerkers en zelf klachten hebben, zijn getest en blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Nieuwe besmette patiënten worden direct in strikte isolatie opgenomen. Er is zo geen besmettingsgevaar voor patiënten, medewerkers of bezoekers. Omdat dit nu onderdeel is van onze dagelijkse gang van zaken berichten wij niet meer over elke individuele patiënt of medewerker. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is. Zo zijn we met en voor u goed voorbereid!

Meer berichten