COVID response HMC

24 april 2020

HMC speelt continu in op het coronavirus. Het ziekenhuis wil besmetting zoveel mogelijk voorkomen en in optimale staat blijven om patiënten de zorg te kunnen verlenen die ze nodig hebben. Dit doen we in lijn en samenwerking met landelijke en regionale organisaties zoals RIVM, FMS en ROAZ. Het OMT (Outbreak Management Team) en CBT (Crisis Beleidsteam) van HMC monitoren de situatie per dag of vaker als dit nodig is en hanteren momenteel onderstaande maatregelen om besmetting te beperken en capaciteit te optimaliseren. 

HMC werkt continue aan uitbreiding om alle COVID-patiënten de beste zorg te bieden én ruimte te houden voor patiënten die niet besmet zijn, maar wel acute zorg nodig hebben. Denk hierbij aan traumazorg, neurologie en oncologie. We concentreren de opname van verdachte en positief getest COVID-patiënten van alle specialismen zoveel mogelijk op één afdeling. Zo houden we een aantal afdelingen vrij van verdachte en positief geteste COVID-patiënten. In HMC Bronovo vinden poliklinische behandelingen en diagnostiek plaats. HMC Bronovo en Hubertusduin sluiten iedere dag om 18.00.

Voor patiënten en bezoekers: minimaliseren besmettingsgevaar

Het beleid voor alle patiënten en bezoekers leest u hier.

Voor verwijzers: u kunt patiënten verwijzen, wij helpen verder

De zorg gaat door, u kunt altijd patiënten met een medisch noodzaak indicatie naar HMC verwijzen. Een medisch specialist bekijkt de verwijzing en de urgentie die u aangeeft. Patiënten met zorgvragen die niet direct noodzakelijk zijn, helpen wij waar mogelijk of afstand of we maken een afspraak. U kunt bij twijfel over een verwijzing, overleggen met een medisch specialist. Op basis hiervan kunt u dan terugkoppeling geven aan de patiënt. Wij doen het volgende:

  • Patiënten met acute zorgvragen zien wij direct in het ziekenhuis
  • Patiënten met vragen die op afstand kunnen worden behandeld bellen we, of we maken een beeldbel afspraak
  • Patiënten met een dringende zorgvraag, zien we waar mogelijk ook in het ziekenhuis
  • Patiënten met een niet-dringende zorgvraag die niet op afstand kan worden beantwoord krijgen op basis van urgentie een afspraak of een plaats op de oproeplijst, dan krijgen zij bericht zodra een afspraak mogelijk is

Wij laten op onze website weten dat patiënten die zorgen of twijfels hebben of zorg (toch) noodzakelijk is, kunnen bellen met hun huisarts. Als zij al onder behandeling zijn bij een specialist van HMC, kunnen zij de medisch specialist bellen voor overleg.

Consultatie

Graag helpen wij u zo veel mogelijk via teleconsultaties of telefonische consultatie. Wilt u overleggen over een patiënt? Dan belt u de verwijzerslijn 088 979 20 31 of u belt de dienstdoende specialisten direct op de spoednummers. Een kaart met deze spoednummers kunt u aanvragen bij team verwijzers via verwijzer@haaglandenmc.nl of 088 979 27 90.

Voor verwijzers: nascholingen verplaatst 

Bijeenkomsten met meer dan 20 bezoekers van buiten (patiënten, bezoekers, studenten) zoals nascholingen en werkbezoeken zijn in ieder geval tot 1 mei geannuleerd en waar mogelijk verplaatst. 

  • De nascholing "Kind" is verplaatst van 2 april naar 9 juli, ook in HMC Bronovo. 
  • De HMC Meerdaagse “TEAM: Together Everyone Achieves More” is verplaatst van 13-15 mei naar 28-30 oktober, ook in Maastricht. Inschrijven kan via de volgende link: HMC Meerdaagse

Deelnemers die zich hebben ingeschreven worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Voor medewerkers en partners

In het ziekenhuis houden we afstand, ook in de lift en het trappenhuis, en zijn balies voorzien van plexiglas schermen en signaallijnen op de grond. Er wordt zo veel als mogelijk thuis gewerkt. Alle bijeenkomsten tot 1 juni zijn intussen verzet, vervangen door teleconferenties of geannuleerd. Dienstreizen en -bezoeken zijn beperkt.

Medewerkers met zieke huisgenoten of medewerkers die zelf ziek zijn blijven thuis of overleggen met de bedrijfsverpleegkundige wanneer ze in hun situatie kunnen komen werken. Medewerkers van HMC die zijn besmet met het coronavirus verblijven thuis in isolatie. De patiënten waar de medewerkers contact mee hebben gehad zijn op de hoogte gesteld en worden vervolgens door de GGD gemonitord. De collega’s die direct contact hebben gehad met de positief geteste medewerkers en zelf klachten hebben, zijn getest en blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Nieuwe besmette patiënten worden direct in strikte isolatie opgenomen. Er is zo geen besmettingsgevaar voor patiënten, medewerkers of bezoekers. Omdat dit nu onderdeel is van onze dagelijkse gang van zaken berichten wij niet meer over elke individuele patiënt of medewerker. We hebben voldoende beschermingsmaterialen in huis en kunnen extra bedden vrijmaken als dat nodig is. Zo zijn we met en voor u goed voorbereid!

Meer nieuws