Continuïteit van zorg op alle HMC locaties

10 januari 2019

Zoals u wellicht heeft vernomen is HMC bezig met een toekomstverkenning. We horen dat er hierdoor onzekerheid ontstaat over de continuïteit van zorg op de verschillende HMC locaties. Er is geen enkele reden om patiënten niet naar een van de HMC locaties te verwijzen. U kunt overal gewoon een behandeling starten en die kan in de toekomst ook worden afgemaakt. HMC levert de zorg die u gewend bent in HMC Westeinde, HMC Bronovo, HMC Antoniushove en de buitenpoliklinieken. HMC waarborgt de continuïteit van zorg en zal daar waar veranderingen nodig blijken patiënten en verwijzers zorgvuldig meenemen.

Het doel van de toekomstverkenning van HMC is juist dat inwoners van de regio Haaglanden, patiënten en verwijzers, nu en in de toekomst kunnen vertrouwen op hoogstaande zorg geleverd door HMC. Het is meer dan ooit van belang om de beste zorg op de juiste plek te geven. Zoals de patiënt dat wenst samen met de huisarts, specialist en verzorgenden thuis en in de wijk. Dat doen we graag samen met u. Meer over de toekomstverkenning leest u op www.haaglandenmc.nl/nieuws/hmc-verkent-toekomst.

Meer berichten