BSN meesturen met patiëntgegevens

10 maart 2021

Er zijn helaas nog steeds verwijzingen die zonder BSN nummer in ons ziekenhuissysteem HiX komen. Als u als huisarts geen BSN meestuurt, volgt er altijd een nieuwe inschrijving in ons ziekenhuis. Vaak ten onrechte, omdat de patiënt met BSN wel al in ons systeem staat. De patiënt kan zonder BSN echter niet gematcht worden.

Hierdoor hebben wij per dag zo’n 20 tot 30 onterechte inschrijvingen. De medewerkers van onze inschrijfbalie schrijft dan een brief aan huisartsen om alsnog het BSN te sturen. Dit kost extra tijd en werk in zowel het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk.

We verzoeken huisartsen daarom om bij een doorverwijzing van een patiënt altijd het BSN te registreren, te controleren én mee te sturen. Ook bij kinderen. Kinderen hebben uiterlijk zes weken na hun geboorte een BSN nummer.

Meer nieuws