Bevallen vanaf 14 juni in HMC Westeinde

14 mei 2019

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) concentreert alle acute zorg, dus ook de verloskundige zorg (de verloskamers) in HMC Westeinde. Door deze zorg samen te brengen op één plek, verbeteren we de kwaliteit van de zorg nog verder. In HMC Westeinde is de beste gespecialiseerde zorg beschikbaar die eventueel nodig zou kunnen zijn bij een bevalling: 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Vanaf vrijdagavond 14 juni 2019 worden alle zwangeren in HMC Westeinde opgenomen voor een bevalling of in geval van spoedeisende problemen. De verloskundigen, artsen en verpleegkundigen verhuizen mee naar HMC Westeinde. Iedereen blijft dus in behandeling bij de vertrouwde zorgverleners. De zorg die u gewend was, blijft: alleen op een andere locatie.

Voor controles kunnen zwangeren gewoon terecht bij de poliklinieken gynaecologie in HMC Bronovo, Westeinde en Antoniushove of in Verloskundigenpraktijk Bronovo in gezondheidscentrum Hubertusduin of in gezondheidscentrum Wassenaar. HMC Bronovo wordt rond 1 juli aanstaande een weekziekenhuis en zal dan van maandagochtend 6.00 tot en met vrijdagmiddag 18.00 voor alle extra zwangerschapscontroles bij de polikliniek gynaecologie (zoals een echo of verwijzing voor consult).

Meer berichten