Al uw laboratoriumdiagnostiek digitaal via ZorgDomein aanvragen bij HMC

20 september 2019

Vanaf 23 september 2019 kunt u onze laboratoriumonderzoeken ten bate van eerstelijnsdiagnostiek via ZorgDomein aanvragen. Dit geldt voor de onderzoeken van de laboratoria Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, Medische Microbiologie en Pathologie.

Wij zijn er trots op dat wij u het digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek vanaf heden via ZorgDomein kunnen aanbieden. Met deze toepassing zetten wij een stap richting het verder uitrollen van onze ambities om met verwijzers en ziekenhuizen in de regio integraal en digitaal samen te werken en patiëntenzorg te optimaliseren.

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u contact opnemen met:

 • Ineke Kolijn, Accountmanager Diagnostiek HMC, 06 82 49 27 54 of verwijzer@haaglandenmc.nl
 • Mila Verschoor, Adviseur Verwijzers/ Zorgdomein, 06 51 56 34 68 of verwijzer@haaglandenmc.nl

Waarom introduceert HMC dit?

Digitaal aanvragen is direct, leidt tot minder fouten en draagt daardoor direct bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg. Omdat we bij de inrichting gebruik maken van de actuele LESA standaarden, voorkomen we dubbeldiagnostiek en dragen wij bij aan zinnige zorg.

Instructievideo

Zorgdomein heeft een algemene instructievideo en een handleiding over het aanvragen van labdiagnostiek beschikbaar gesteld. Via onderstaande links kunt u deze raadplegen. 

Handige tips

 • Bent u gewend met papieren aanvraagformulieren te werken? Kies in ZorgDomein dan voor de optie ‘alle bepalingen’.
 • Zoekt u liever gericht per probleemstelling? Kies dan voor de optie ‘probleemgericht aanvragen’.
 • Voor niet zelfstandig mobiele patiënten bieden wij tevens de thuisprikoptie aan in ZorgDomein.
 • Voorkom fouten en print het patiëntbericht niet dubbelzijdig.
 • Uitslagen worden regelmatig gerapporteerd. Indien u een bepaling cito wilt laten uitvoeren, dient u telefonisch contact op te nemen met het betreffende laboratorium.

Veelgestelde vragen

 • Moet ik altijd een papieren patiëntbericht meegeven aan de patiënt?

Ja. Wanneer u via ZorgDomein het labonderzoek aanvraagt, moet u de patiënt een papieren patiëntbericht meegeven van het onderzoek. In dit bericht staat welke soort aanvraag u heeft gedaan en welke buizen de afnamemedewerker nodig heeft voor afname. Op dit moment is het digitale patiëntbericht niet op alle HMC-servicepunten uit te lezen. Daarom is het papieren patiëntbericht essentieel om de patiënt overal te kunnen helpen. Met dit papieren bericht kan de patiënt niet alleen op een van onze HMC ziekenhuislocaties, maar ook op elk HMC servicepunt worden geholpen.

 • Gaat dit nog veranderen?

We werken toe naar een situatie waarbij onder andere verdere digitalisering bij draagt om de patiëntenzorg te blijven optimaliseren. Van deze ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

 • Waarom heb ik niet direct zicht op de dichtstbijzijnde HMC servicepunten waar patiënten terecht kunnen voor de bloedafname?

Op onze website vindt u de meest actuele informatie met betrekking tot onze locaties en openingstijden van de verschillende servicepunten. De link staat vermeldt op het patiëntbericht.

 • Indien ik voor een patiënt zowel laboratoriumonderzoek ten behoeve van de Medische Microbiologie als de Klinische Chemie wil aanvragen, moet ik dan twee aparte patiëntberichten meegeven aan de patiënt?

Ja. Dit zijn verschillende laboratoria die elk een eigen patiëntbericht dienen te ontvangen. Zodra er een gecombineerde aanvraag in ZorgDomein wordt ingediend, leidt dit automatisch tot twee verschillende patiëntberichten. Beiden dienen dus aan de patiënt te worden mee gegeven.

 • Wanneer ontvang ik de uitslagen van aangevraagd laboratoriumonderzoek?

Uitslagen worden regelmatig digitaal gerapporteerd. Indien u een bepaling cito wilt laten uitvoeren dient u telefonisch contact op te nemen met het betreffende laboratorium.

 • Hoe te handelen bij patiënten die pas over drie maanden moeten prikken? Kan ik dan nu al een aanvraag maken in Zorgdomein? Hoe lang blijft deze ‘geldig’?

Ja, dat kan. Als de patiënt de patiëntbrief mee neemt, kan deze altijd handmatig verwerkt worden.

 • Als later toevoegen van een bepaling nodig is, hoe gaat dat dan?

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Een tweede order aanmaken met alleen de extra toe te voegen bepalingen, de patiënt moet beide aanvragen meenemen naar een bloedafnamepost.

2. Een order aanmaken met alle reeds aangevraagde bepalingen plus de toe te voegen bepalingen, de patiënt neemt alleen die laatste aanvraag mee.

Meer nieuws