Diagnostiek HMC

Voor 1e, 2e en 3e lijn

Diagnostiek HMC

Voor 1e, 2e en 3e lijn

Onderzoeksduur

De gemiddelde onderzoeksduur voor histologie en cytologie bedraagt 3 werkdagen met uitzondering van de baarmoederhalsuitstrijkjes. Hiervan is de onderzoeksduur maximaal 10 dagen. Voor aanvullend immunologisch onderzoek is de onderzoeksduur minimaal 2 dagen extra. De onderzoeksduur voor obducties is maximaal 5 weken. De uitslag van semenanalyse is 5 werkdagen bekend bij uw behandeld arts.

Huisartsen pakketten

Voor de afname van onderzoeksmateriaal (histologie en cytologie) en het opsturen van dit materiaal naar het laboratorium zijn pakketten te bestellen. Deze pakketten bevatten alle benodigdheden en een instructie voor de afname, verpakken en opsturen van het onderzoeksmateriaal. Dit kan telefonisch via het secretariaat van de afdeling Pathologie 088 979 2260.

Semenanalyse

Voor de semendiagnostiek kunt u aanvraagformulieren downloaden via Zorgdomein. Voor het aanleveren van semen t.b.v. fertiliteitonderzoek (vruchtbaarheid) dient de patiënt een afspraak te maken. Deze wordt ingepland op een dinsdag ochtend of een vrijdagochtend (HMC Bronovo).
Afspraak maken: Tel: 088 979 2260 of 088 979 2259, ma t/m vr 08.30 – 16.30 uur
Voor het aanleveren van semen t.b.v controle na vasectomie (sterilisatie) is het niet nodig om afspraak te maken. Patiënten kunnen het materiaal op dinsdag - en vrijdagochtend tussen 8.00 en 8.30 uur inleveren (HMC Bronovo).

Cervixuitstrijk

Bij een uitstrijkje worden cellen van de baarmoederhals afgenomen. Het gaat om cellen uit het overgangsgebied van de vagina (schede) naar de baarmoederhals. Voor de celafname gebruikt HMC de dunne laag methodiek (BD):

  • U neemt de cellen af met een afnameborstel;
  • U brengt de borstel met afgestreken cellen in het speciale HMC potje met preservative vloeistof;
  • U stuurt het potje met borstel en celmateriaal per post naar het laboratorium;
  • Bekijk voor meer informatie de instructie voor het afnemen van cervixmateriaal.

Waarom worden uitstrijkjes gemaakt?

Dit gebeurt om baarmoederhalskanker te voorkomen. We onderzoeken de afgestreken cellen op een voorstadium van baarmoederhalskanker. Zien de cellen er normaal uit? dan is de kans op baarmoederhalskanker heel klein. Is er inderdaad een voorstadium van baarmoederhalskanker? Dan is er een kleine kans dat uw patiënt later baarmoederhalskanker ontwikkelt. Het voorstadium is eenvoudig te behandelen. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er jaren later een grote operatie nodig is.


Wat onderzoekt het laboratorium?

De kwaliteit van de uitstrijk
Als de uitstrijk niet de juiste typen en hoeveelheid cellen bevat om te kunnen beoordelen, wordt de uitslag van ons onderzoek onvoldoende betrouwbaar. Na zes weken moet er dan een herhalingsonderzoek worden uitgevoerd.

De celsamenstelling van de uitstrijk
We bekijken of er voldoende cellen aanwezig zijn van de celtypen:

  • Plaveiselepitheel; bekleden de wand van de vagina en de buitenkant van de baarmoederhals;
  • Endocervicaalepitheel; (cylinderepitheel) bekleden het kanaaltje in de baarmoederhals naar de binnenkant van de baarmoederholte;
  • Overgangsepitheel; overgangsepitheel vormt een aanwijzing of er op de juiste plaats is uitgestreken.

Eventuele afwijkingen in de cellen
We beoordelen de cellen op afwijkingen die kunnen wijzen op (een voorstadium van) baarmoederhalskanker. Deze afwijkingen worden volgens het landelijke KOPAC-B systeem gecodeerd. Daarnaast geven we een advies voor herhaling van de uitstrijk. Desgewenst onderzoeken we ook cellen op het hoog risico HPV-virus (hrHPV).

Wanneer HPV-test?

Een hoog risico HPV-test is gewenst in de volgende gevallen:
Een uitstrijkje heeft als uitslag 'PAP 2' of 'PAP 3a geringe dysplasie'. In dat geval is er een hrHPV-test gewenst. De gecombineerde uitslag van de cytologie en de hrHPV test bepaalt verdere triage-beleid.

Zie hieronder flowchart uit cervix cytologie richtlijn (versie1.0).

In uitslag zal het volgende worden opgenomen:

  • In verband met de aanwezigheid van afwijkende cellen is er volgens de cervix cytologie richtlijn (versie 1.0) een HPV test nodig. Neem, na overleg met de patiënt, z.s.m. contact op met HMC Pathologie (088 979 2260/088 979 2259) voor het aanvragen van de hrHPV-test. Het celmateriaal is namelijk beperkt houdbaar.

stappenplan_pathologie.jpg

Wat zijn de kosten voor de patiënt?

Bij een herhalingsuitstrijk en andere uitstrijken op medische indicatie vergoedt de zorgverzekering de kosten van de hrHPV-test. Deze vergoeding valt onder de basisverzekering en wordt dus verrekend met het eigen risico van de patiënt. Gelieve uw patiënten hierover te informeren om zo onverwachte kosten te voorkomen.

In 2018 worden de volgende landelijke NZA tarieven gehanteerd:

  • Indicatieve cervix uitstrijk € 61,06
  • Onderzoek op humaan papillomavirus (HPV) €122,69

Neem voor verdere vragen contact op met de afdeling Pathologie, via telefoonnummer 088 979 2260.

Contact

HMC Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
088 979 22 60 / 22 59


Voor een afspraak voor een cytologische punctie kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.
Het laboratorium is geopend voor bezoek of het inleveren van materiaal van ma t/m vr van 8.00 – 17.00 uur (locatie HMC Westeinde).


U kunt Patiënten ook verwijzen naar informatie op de website speciaal gericht op patiënten, zie Pathologie.