HMC Diagnostiek

Voor de 1e, 2e en 3e lijn

HMC Diagnostiek

Voor de 1e, 2e en 3e lijn

Diagnostische Toets Overleggen

HMC organiseert Diagnostische Toets Overleggen voor huisartsen in de regio Den Haag die doelmatig en kosteneffectief gebruik willen maken van 1e-lijns diagnostiek.

Doelstelling

Huisartsen op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 1e-lijns diagnostiek. Reflecteren op het aanvraaggedrag zodat dit doelmatiger en effectiever wordt en deze cijfers afzetten tegen de richtlijn en/of de (regionale) gemiddeldes.

Doelgroep

De DTO’s zijn bedoeld voor huisartsen die (een deel van de) 1e-lijns diagnostiek aanvragen bij HMC. Op deze manier is het ook mogelijk om het aanvraaggedrag te analyseren en hierop feedback te geven. De focus ligt op de huisartsengroepen. Ook zal er 1 à 2x per jaar een plenair DTO worden gehouden voor individuele huisartsen.

Inhoud

Elk DTO heeft een specifiek onderwerp (zie hieronder). Tijdens het DTO zullen de data wat betreft het aanvragen geanalyseerd worden per huisartsengroep of huisarts. Zo is het mogelijk om het aanvraaggedrag te verbeteren. Het is 1 keer per jaar mogelijk om een DTO aan te vragen. Het DTO duurt ongeveer 1,5 uur.

Accreditatie

De EKC-er (Erkend Kwaliteits Coördinator) van een HAGRO-groep verzorgt de accreditatie.

Onderwerpen 2017

Klinische chemie:

 • Anemie
 • Nierfunctie (CKD-EPI)
 • Lipiden
 • Stolling
 • Diarree
 • -Urinediagnostiek

Medische microbiologie:

 • SOA
 • Hepatitis
 • Huidinfecties
 • Diarree
 • Urineweginfecties
 • MRSA
 • Lyme

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager 1e-lijn.
Te bereiken op 088 979 58 68 of via