Contact

Snel informatie uitwisselen tussen u en HMC

Contact

Snel informatie uitwisselen tussen u en HMC

Praktijkgegevens wijzigen of nieuwe contactgegevens doorgeven

Wilt u een adreswijziging, foutief geadresseerde post, overname van uw praktijk, een nieuwe waarnemer of datum pensionering doorgeven? Dat kan via dit contactformulier. Wilt u een datalek melden? Dan kan dat via het beveiligde e-mail adres hmcmeldpunt@zorgmail.nl.

Verwijzerslijn

U kunt als verwijzer voor contact met de specialist bellen met: 088 979 20 31. Dit telefoonnummer wordt met voorrang aangenomen. De centrale verbindt u door met de dienstdoende arts, polikliniek, afdeling of specifieke medewerker.

Spoednummers

Om verwijzers sneller te helpen bij spoedgevallen hebben wij een spoedkaart gemaakt waarop de spoednummers van alle specialismen vermeld staan. Heeft u deze spoedkaart nog niet? Vraag deze dan aan via verwijzer@haaglandenmc.nl

App via Siilo

In de Haagse regio hebben de huisartsen en beide ziekenhuizen hun voorkeur uitgesproken om te overleggen via de beveiligde Siilo app. Zorgverleners hoeven dan alleen nog maar Siilo bij te houden, en andere apps zoals ZorgDomein patiëntenoverleg niet meer. Hoe doet u dit?

 • Ga naar de app store en download Siilo – Medical Messenger
 • Registreer met voor- en achternaam, beroep, mobiele nummer en werk e-mailadres
 • Doorloop de registratie en gebruik Siilo volgens de handleiding

Zo maken we overleg tussen zorgverleners in de Haagse regio nog makkelijker. 

Anderhalvelijnszorg

Binnen HMC richt het programma “Zorg dichtbij” zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg die anders zou plaatsvinden in het ziekenhuis. Daartoe organiseren we de zorg samen in de wijk, in de praktijk van de huisarts of paramedicus en bij de patiënt thuis, al dan niet ondersteund door e-health toepassingen.

Anderhalvelijnszorg is zorg op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg. De anderhalvelijn combineert de toegankelijkheid van de eerste lijn met de specifieke kennis en diagnostiek van de tweede lijn. De eerste lijn heeft de regie, zodat de patiënt dichtbij blijft en alleen indien nodig wordt doorverwezen. De eerste lijn is waar mogelijk hoofdbehandelaar, ondersteund door de inzet van kennis en kunde vanuit de tweede lijn.

Anderhalvelijnszorg draagt bij aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg door:

 • Verhogen toegankelijkheid van de zorg voor patiënten (minder reizen, minder stress)
 • Verbeteren samenwerking met betere triage, verwijzing en overdracht
 • Optimaliseren gebruik van expertise en inzet van mensen en middelen

De belangrijkste initiatieven op het gebied van digitale samenwerking en anderhalvelijnszorg zijn teleconsultaties en meekijkconsulten.

Teleconsult

Met een teleconsult kunt u via ZorgDomein een diagnose of behandeladvies vragen aan een medisch specialist van HMC. U vindt een teleconsult in ZorgDomein bij de tab teleconsultatie en bij de specialismes zelf ziet u ook of ze aan teleconsultaties doen. U leest hier meer over bij verwijzen.

Meekijkconsult

Een meekijkconsult is een consult uitgevoerd door de huisarts samen met een medisch specialist. De specialist is aanwezig in de huisartspraktijk of via beeldbellen. Om meekijkconsulten te doen sluit u een overeenkomst met HMC en met de zorgverzekeraar. U leest hier meer over onder verwijzen

Zorgverlenersportaal

Heeft u patiënten bij HMC in zorg? Als u patiënt toestemming heeft gegeven, kunt u medische gegevens van uw patiënt, ‘realtime’ digitaal inzien in het Zorgverlenersportaal.

Team

Als team werken we samen met zorgverleners van binnen en buiten HMC, organiseren we zorg in de wijk, in de huisartspraktijk bij de huisarts of paramedicus en bij de patiënt thuis, al dan niet ondersteund door e-health toepassingen.

 • Sanne Gooskens, Programmamanager Zorg dichtbij en relatiemanager verwijzers  0654280258
 • Niek van den Heuvel, Relatiemanager diagnostiek  0620462363
 • Mila Verschoor, Projectleider digitale samenwerking / ZorgDomein  088 979 27 90
 • Joanca Ligthart Schenk, Projectleider anderhalvelijnszorg  0682887091
 • Jeroen Geenen, Projectleider zorg thuis  0652643645
 • Gar van der Vet, Coördinator nascholingen  0682434745
 • Bianca Sahadat, Programmaondersteuner Zorg dichtbij  088 979 27 90

U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 979 27 90 of mailen naar verwijzer@haaglandenmc.nl.

Samenwerking

De steeds intensievere samenwerking tussen huisartsen, specialisten en andere belanghebbenden in de zorgketen leidt tot transmurale afspraken over hoe we zorg bieden. HMC werkt samen in verschillende verbanden.

Commissie Samen sterk Haaglanden (CSH)

De Commissie Samen sterk Haaglanden (CSH) is een gezamenlijk initiatief van de Haagse huisartsen (Hadoks, SHG en Arts en Zorg), HMC, HagaZiekenhuis en zorgverzekeraars CZ en Menzis. De commissie heeft een regionale agenda voor het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg richting de eerstelijn opgesteld die door alle betrokken zorgpartners onderschreven wordt. Zo ontwikkelt zich een programma voor het verschuiven van zorg maar met behoud van de ‘couleur locale’ van de individuele zorgpartners.

Door het delen en verbinden van goede voorbeelden bij de verschillende (veelal kleine) initiatieven zal het tempo waarin de nieuwe werkvormen in de praktijk van de huisartsen opgepakt worden aanzienlijk versneld worden. “Wij kunnen dit gezamenlijk realiseren omdat de kwaliteit van de patiëntenzorg hierbij leidend is en we ervan overtuigd zijn dat dat dé onvoorwaardelijke bindende kracht is”, aldus Hedwig Vos, voorzitter van de HKH, de vereniging van huisartsen in de Haagse regio.

Door de Commissie Samen sterk Haaglanden wordt ook het symposium ‘Samen sterk in de Haagse regio’ georganiseerd. Meer lezen

Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)

“Gezond en Gelukkig Den Haag” is een samenwerking tussen de Haagse Zorg– en Welzijn aanbieders, de LUMC Campus Den Haag en Gemeente Den Haag. Samen verkennen deze partijen uit zorg, welzijn, onderwijs, gemeente en wetenschap hoe zij (door samen te werken) de gezondheid van de Haagse bewoners kunnen verbeteren. Er is veel aandacht voor onderzoek en onderwijs.

Onderwerpen van gesprek zijn preventie en de versterking van de nulde en eerste lijn waardoor het terugdringen van onnodige tweedelijnszorg mogelijk wordt. Ook wordt gesproken over de verbetering van de doorstroom in de keten waardoor patiënten sneller op de juiste plek terecht komen voor begeleiding of behandeling. Meer lezen.

Stichting Transmurale Zorg (STZ)

Stichting Transmurale Zorg is een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden. Samen met deze zorg- en welzijnsorganisaties geeft STZ een structurele impuls aan de verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg in de regio Haaglanden.

STZ focust zich op:

 • Het bevorderen dat de patiënt op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg krijgt.
 • Inzetten op kortere wachttijden bij op- en afschaling c.q. bevordering dat de patiënt zo snel mogelijk, op de juiste plek verder geholpen wordt.
 • Bevorderen van efficiënte en effectieve overdracht tussen zorgverlenende partijen, zodat minder medische en medicatiefouten voorkomen.
 • Versterken van het gevoel van regie bij de patiënt.
 • Inzetten op heldere informatie voor de patiënt en mantelzorger, zodat – ook bij overdracht – snel goede keuzes gemaakt kunnen worden.
 • Stimuleren van de organisatie van zorg zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt zodat opschaling en heropname in de keten waar mogelijk kan worden voorkomen. Meer lezen.

Nieuwe ideeën voor samenwerking

Heeft u een idee om samen te werken met HMC, wij horen het graag. Neem contact op met de afdeling Verwijzers via telefoonnummer 088 979 27 90 of mail naar verwijzer@haaglandenmc.nl.

Veelgestelde vragen

Verwijzers

Dit kunt u doen door een mail te sturen:

Via Zorgmail HMCmeldpunt: 500107538@lms.lifeline.nl of via meldpunt@haaglandenmc.nl

Graag ontvangen wij  in de mail een beschrijving van uw gewijzigde gegevens.

HMC streeft ernaar om zorg en service van goede kwaliteit te leveren. Helaas kan het dan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen. U kunt een mail met een beschrijving van uw verbeterpunt en contact gegevens sturen naar verwijzer@haaglandenmc.nl

Team verwijzers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij staan open voor nieuwe ideeën om de zorg binnen de keten te verbeteren. Heeft u als ketenpartner een voorstel om gezamenlijk de zorg te verbeteren dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met het team verwijzers.

Als u in gesprek wilt met een specialist over samenwerking, nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied of andere onderwerpen binnen onze dienstverlening kunt een mail sturen naar verwijzer@haaglandenmc.nl

Graag in de mail aangeven met welk specialisme of specialist u een afspraak wilt maken en wat het gespreksonderwerp is. Team verwijzers zal contact met u opnemen over de afspraak.

Voor vragen over behandeling van een specifieke patiënt of over uitslagen kunt u de Verwijzerslijn bellen: 088 979 20 31.

Dit telefoonnummer wordt met voorrang aangenomen. U hoeft nog maar één telefoonnummer te onthouden, de centrale verbindt u door met de dienstdoende arts, polikliniek, afdeling of specifieke medewerker. Voor 088-nummers betaald u het lokale tarief.

U kunt de Verwijzerslijn bellen: 088 979 20 31
Dit telefoonnummer wordt met voorrang aangenomen. U hoeft nog maar één telefoonnummer te onthouden, de centrale verbindt u door met de dienstdoende arts, polikliniek, afdeling of specifieke medewerker. Voor 088-nummers betaald u het lokale tarief.

U ontvangt als aanvrager de uitslagen via zorgmail indien bij ons uw EDI-nummer bekend is. Ontvangt u de uitslagen nog niet via zorgmail en wilt u dit wel graag? Geef uw EDI-nummer dan door aan HMC zorgadministratie via apbf@haaglandenmc.nl

Heeft u nog geen zorgmailnummer, dan kunt u deze aanmaken via de website van zorgmail: https://aanmelden.zorgmail.nl

Graag ontvangen wij zo snel mogelijk bericht van u zodat het hersteld kan worden. U kunt mailen met apbf@haaglandenmc.nl. Indien u ook patientengegevens mee wil sturen kunt u bij voorkeur gebruik maken van ons emailadres in zorgmail. Via zorgmail worden de gegevens veilig verzonden. Ons zorgmailadres is hmcmeldpunt@zorgmail.nl.

ZorgDomein

Als uw patiënt naar een andere HMC locatie wil, hoeft u geen nieuwe verwijzing te sturen.

Een ZD-verwijzing kunt u niet annuleren. Wel kan ervoor gekozen worden om de verwijzing naar een andere zorginstelling te sturen. De huidige zorginstelling krijgt dan een annulering en de nieuw gekozen zorginstelling krijgt de ZD-verwijzing. In het Regieoverzicht zoekt u de verwijzing op en klikt op “herzenden”.

ZorgDomein is in het bezit van een NEN7510 certificaat evenals het ISO27001 certificaat.

Maken andere medewerkers op uw praktijk al gebruik van ZorgDomein, dan kunt u vanuit een patiënt verwijzen, nadat u een persoonlijk account heeft aangemaakt. Wanneer op de praktijk ZorgDomein nog niet wordt gebruikt, meld u dan aan via www.zorgdomein.nl/support

Aanmelden online nieuwsbrief

Wilt u als verwijzer op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor onze online nieuwsbrief.