Bestelformulier Pathologie

Afnamemateriaal

Bestelformulier Pathologie

Afnamemateriaal

Compleet histologiepakket (biopt)
Compleet Indicatieve uitstrijkpakket (cervix)
Steriele container waarin kleinere container gevuld met formaline voor histologie (biopt)
Vial, potje met fixatief voor indicatieve uitstrijk
Cervix brush voor indicatieve uitstrijk
Aanvraagformulieren Histologisch/cytologisch onderzoek
Aanvraagformulieren indicatieve uitstrijk
Stickervel voor patiëntengegevens
Pathologie HMC verzendenvelop (eenmalig gebruik)