Yersinia enterocolitica en Y. pseudotuberculosis

Ziektebeeld

Gastro-enteritis, diarree

Bij symptomen van late complicaties, zoals artritis en erythema nodosum kan serologie worden aangevraagd.

Apart aanvragen?

ja

Klinische informatie

symptomen

Methode

Kweek, serologie (IgG en IgA)

Materiaalsoort
  • Kweek: Feces
  • Serologie : Serum 
Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Feces: Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
  • Serum: 1 ml
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

 

Frequentie onderzoek

Kweek: Dagelijks
Serologie: Onbekend (wordt extern verricht)

Duur onderzoek

Kweek: 2 tot 5 dagen
Serologie: maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een negatieve kweek sluit een infectie met Yersinia niet uit. De specifieke antistoffen (IgA en IgG) tegen virulentie eiwitten of Yersinia outer proteins (Yops) worden alleen geproduceerd door virulente plasmidehoudende stammen. Bij een infectie met Y. enterocolitica worden gemakkelijk IgM-, IgA- en IgG-antistoffen tegen deze eiwitten gemaakt, die lang aantoonbaar blijven. Het vinden van specifieke IgA-antistoffen duidt op een recente of persisterende infectie, het vinden van IgG-antistoffen geeft een doorgemaakte infectie of alleen contact aan.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel