Varicella Zoster Virus (VZV)

Ziektebeeld

waterpokken, varicella

Apart aanvragen?

Ja

Klinische informatie

Symptomen bij actieve infectie, indicatie voor serologie

Methode
 • PCR voor het aantonen van actieve infectie
 • Serologie voor het vaststellen van immuniteit (IgG, IgM)
Materiaalsoort

PCR:

 • Blaasjesvocht
 • EDTA bloed (bij gedissemineerde VZV)
 • Liquor (encefalitis, meningitis, myelitis, facialisparese
 • Sectiemateriaal

Serum: Stolbuis

Hoeveelheid benodigd materiaal
 • EDTA bloed: 500 µL
 • Liquor: 500 µL
 • Serum: ≥ 1000 µL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

PCR en serologie: Werkdagen

Duur onderzoek
 • PCR: 1 - 3 dagen
 • Serologie: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

 CITO altijd i.o.m arts-microbioloog:

 • Serologie: dagelijks (ook buiten werktijden en in het weekend).
 • PCR: alleen werkdagen.

Een positieve PCR duidt doorgaans op acute infectie. PCR positief in bloed kan vroeg in de infectie of bij reactivatie optreden en duidt bij immuungecompromitteerde patiënten doorgaans op ernstige infectie. Bij HIV patiënten kan de PCR in bloed en liquor positief zijn bij locale infectie.

Antistoffen zijn 3 dagen na de eerste infectie aantoonbaar. Voor aantonen titerstijging: IgG bepalen met 7 - 10 dagen interval tussen acuut en convalescent serum.

IgM positief + of – (laag) IgG of ≥4-voudige IgG titerstijging treden op bij primaire infectie en bij reactivatie.

Bijzonderheden

De PCR bepalingen aangevraagd voor VZV (ESwabs en Liquoren) wordt intern verricht. PCR VZV biopten en andere materialen worden extern verricht.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis

Liquorbuis

Liquorbuis