Vancomycine resistente enterococccen (VRE)

Onderdeel van

Inventarisatie op BRMO

Apart aanvragen?

ja

Klinische informatie

VRE is een ziekenhuisbacterie waarop gescreened wordt bij contactonderzoek en risicopatiënten.

 VRE = Vancomycine resistente enterococccen.

Methode

kweek

Materiaalsoort

rectumuitstrijk

Hoeveelheid benodigd materiaal

n.v.t.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

2 tot 5 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Bij een postieve VRE kweek wordt er een VRE-confirmatie test uitgevoerd d.m.v PCR.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab