Tetanus antistoffen na vaccinatie

Ziektebeeld

Bepalen van een vaccinatiestatus (IgG antistoffen tegen tetanus toxine).

Apart aanvragen?

ja

Klinische informatie

De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese (vaccinatiestatus, verwonding) in combinatie met het klinisch beeld. Symptomen als gegeneraliseerde spierstijfheid, hyperreflexie, trismus en de karakteristieke spasmen ondersteunen de diagnose, evenals de aanwezigheid van een normaal bewustzijn en het ontbreken van sensibiliteitstoornissen. Een enkele maal kan C. tetani uit het wondmateriaal worden geïsoleerd. Bepalen van serologie (circulerend antitoxine) heeft geen diagnostische waarde. Serologie kan wel gebruikt worden om een vaccinatiestatus te bepalen.

Methode

serologie

Materiaalsoort

serum

Hoeveelheid benodigd materiaal

1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend, wordt extern verricht

Duur onderzoek

maximaal 14 dagen

Bijzonderheden

Dit onderzoek wordt extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel