Streptococcus Groep B (GBS)

Ziektebeeld

Ongeveer 20% van de vrouwen draagt de Streptococcus agalactiae bacterie, oftewel de ‘groep B streptokok’ bij zich, voornamelijk in de darm en op huid en slijmvliezen. Via recto-vaginaal dragerschap kan de bacterie groep B streptokokkenziekte veroorzaken bij pasgeborenen. Dit kan zich uiten in een pneumonie, sepsis of meningitis. De volgende factoren geven een verhoogd risico op GBS ziekte: ernstige maternale GBS-kolonisatie in de huidige zwangerschap, zoals bacteriurie of urineweginfectie door GBS, een eerder kind met GBS ziekte, prematuriteit, langdurig gebroken vliezen en koorts durante partu. Bij vrouwen met (dreigende) vroeggeboorte of langdurig gebroken vliezen kan gescreend worden op GBS dragerschap. Tevens wordt onderzoek verricht bij pasgeborenen met een verdenking op infectie.

Apart aanvragen?

ja

 

Klinische informatie

Screening moeder op dragerschap haemolytische Streptococ groep B en verdenking op een
infectie bij pasgeborenen.

Methode
  • Kweek (standaard)
  • PCR (CITO na overleg, tijdens partus)
Materiaalsoort
  • Recto-vaginale uitstrijk bij moeder. (kweek of CITO PCR)
  • Keel, neus, oor, huiduitstrijk bij pasgeborene (kweek)
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

 

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek
  • kweek: 3 - 5 dagen
  • PCR na telefonisch overleg, binnen 1,5 uur
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Haemolytische Streptococ groep B pos/neg

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

GBS swab

GBS swab