Sputum

Ziektebeeld

Luchtweginfectie

Apart aanvragen?
 • Anaeroben (bij longabces)
 • Schimmels
 • Mycobacteriën
 • Legionella
 • Nocardia
 • Mycoplasma
 • Chlamydophila
 • Respiratoire virussen
 • Strongyloides larven
Klinische informatie
 • Duur en aard van de klachten
 • Aard van de afwijkingen op de longfoto
Methode
 • microscopie
 • kweek
 • PCR
Hoeveelheid benodigd materiaal
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

alle dagen

Duur onderzoek
Referentie / interpretatie van het onderzoek
 • Goed sputum toont in het GRAM preparaat > 25 leukocyten (++) en < 10 plaveiselepitheelcellen (kleine vergroting) (0-+) en overwegend het veroorzakend micro-organisme.  Bacteriën, die intracellulair (neutrofielen) worden gezien in het Gram-preparaat, zijn suggestief voor infectie.
 • sommige mensen dragen luchtwegpathogenen in de keel zonder verschijnselen van infectie, doorgaans in niet grote hoeveelheden.
 • de beademingstube van beademde patiënten raakt snel gekoloniseerd met Gram-negatieve staven. Isoleren van deze bacteriesoorten duidt niet automatisch op infectie
Bijzonderheden

Materiaal zo mogelijk binnen 2 uur op het laboratorium aanbieden. Sputum dient bij 4 ºC bewaard te worden. Gebeurt dit niet dan gaat de kwaliteit snel achteruit.

Materiaal:

B. Steriel potje (30 ml)

B. Steriel potje (30 ml)

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)