Shigatoxine-producerende E. coli (STEC)

Onderdeel van

Bacteriële gastro-enteritis

Ziektebeeld

Colitis (haemorrhagisch) al of niet gepaard gaande met het haemolytisch uraemisch syndroom (HUS). STEC kan ook milde diarree veroorzaken.

Apart aanvragen?

ja

Klinische informatie

symptomen

Methode

PCR op shigatoxines 1 en 2 (stx1 en stx2)

 

Materiaalsoort

feces

Hoeveelheid benodigd materiaal

Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

werkdagen

Duur onderzoek

2-4 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Sommige STEC soorten zijn niet of nauwelijks pathogeen. Op basis van serotype en virulentiefactoren kan vast­gesteld worden of  een STEC ziekteverwekkend is. Dit vergt doorgaans nader onderzoek van de gekweekte stam bij externe laboratoria.

 

Bijzonderheden

Ziekte veroorzaakt door STEC is meldingsplichtig groep B2.

EHEC is een subset van STEC, waaronder diverse serotypes O157:H7, O104:H4 e.a.

Een positieve PCR wordt standard bevestigd d.m.v. kweek, inclusief gevoeligheidsbepaling.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje