Selectieve Darmdecontaminatie (SDD)- Hematologie

Ziektebeeld

Controle op de effectiviteit van de decontaminatie bij patienten rondom een beenmergtransplantatie door middel van inventarisatiekweken op het medisch microbiologisch laboratorium geschiedt voor de afdeling hematologie.

Apart aanvragen?

ja

Klinische informatie

Immuungecompromitteerde patiënten hebben een verhoogd risico op het verkrijgen van levensbedreigende infecties door micro-organismen die behoren tot de normale flora van huid en
slijmvliezen. Daarom krijgen dergelijke patiënten een vorm van antimicrobiële profylaxe. Dit protocol is van toepassing op beenmergtransplantatiepatiënten in de periode dat het aantal granulocyten in het bloed <100 per mm3 is. Deze patiënten krijgen Selectieve Darm Decontaminatie (SDD), welke bestaat
uit polymyxine B, neomycine, amphotericine B, ciprofloxacine in een decontaminatiepasta of Totale Darm Decontaminatie (TDD), welke bestaat uit orale toediening van piperacilline/tazobactam (tazocin) met amphotericine B en een decontaminatiepasta van amphotericine B met polymyxine en neomycine op de
mondslijmvliezen. Het doel van de inventarisatiekweken is de effectiviteit op de SDD of TDD te controleren en deze bij te stellen als er Staphylococcus aureus wordt gekweekt of de kolonisatiegraad met gisten toeneemt. Ook bij het vinden van Gram-negatieve staven wordt de therapie bijgesteld.

Methode

kweek

Materiaalsoort
  • Keeluitstrijk
  • Neusuitstrijk
  • Vagina- of preputiumuitstrijk
  • Perineumuitstrijk
  • Rectumuitstrijk
Hoeveelheid benodigd materiaal

n.v.t.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

2 tot 5 dagen

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab