Schistosoma (S. mansoni, S. haematobium, S. japonicum, S. intercalatum, S. mekongi)

Onderdeel van

Onderzoek op wormeieren in feces

Ziektebeeld

Acute schistosomiasis (Katayama syndroom), chronische schistosomiasis.

Apart aanvragen?

serologisch onderzoek

Klinische informatie

symptomen, reisanamnese

Methode
  • PCR
  • Serologie
Materiaalsoort
  • Feces
  • Urine (S. haematobium)
  • Serum
Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Feces: Tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot
  • urine en serum: 2 mL

 

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend (onderzoek wordt extern verricht)

Duur onderzoek

Maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Het aantonen van eieren in feces is bewijzend voor infectie.

Positieve serologie bij reizigers uit niet-endemische gebieden naar endemische gebieden duidt op een recente infectie. Eenmaal positief blijven antistoffen jarenlang aantoonbaar, ook na adequate behandeling.

Bijzonderheden

Serologisch en PCR worden extern verricht.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel