Punctaat

Apart aanvragen?
Klinische informatie

Huidige klachten, ev. trauma, operaties, antibioticumgebruik

Methode

Kweek

Materiaalsoort

Gewrichtsvocht, pleuravocht, pericardvocht, ascites, amnionvocht

Hoeveelheid benodigd materiaal

>1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Dagelijks

Duur onderzoek
  • Banale kweek (aeroob): 2 - 5 dagen
  • Banale kweek (anaeroob): 3 - 17 dagen
  • Schimmelkweek 3 - 10 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Toch is contaminatie bij het afnemen van het materiaal niet uit te sluiten.

Bijzonderheden

Ascites: indien > 6 mL beschikbaar, ook in bloedkweekflessen enten.

Materiaal:

Afgedopte spuit

Afgedopte spuit