Pleuravocht

Onderdeel van
  • Kweek algemeen
  • Anaeroben (niet bij drainvocht)
Apart aanvragen?

mycobacteriën, schimmels

Klinische informatie
  • Punctaat of drainvocht
  • Huidige klachten, evt. trauma, operaties, antibioticumgebruik
Methode

kweek

Materiaalsoort

pleuravocht

Hoeveelheid benodigd materiaal

>1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek
  • Kweek algemeen: 2-5 dagen
  • Anaeroben kweek: 3-16 dagen
  • Extern onderzoeken: maximaal 14 dagen

 

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd.  Echter, contaminatie bij het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.

Bijzonderheden

Onderzoek wordt al of niet extern verricht

Materiaal:

B. Steriel potje (30 ml)

B. Steriel potje (30 ml)

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Afgedopte spuit

Afgedopte spuit