Pericardvocht

Onderdeel van

kweek algemeen, inclusief anaeroben

Ziektebeeld

pericarditis

 

Apart aanvragen?

mycobacteriën, schimmels

Klinische informatie

Huidige klachten, evt. trauma, operaties, antibioticumgebruik

Methode

kweek

Materiaalsoort

pericardvocht

Hoeveelheid benodigd materiaal
Bewaar- / transportcondities
  • Spuit: Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.
  • Bloedkweekfles: Kamertemperatuur
Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek
  • Kweek algemeen: 2-5 dagen
  • Anaeroben kweek: 3-16 dagen
  • Extern onderzoeken: maximaal 14 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Elk isolaat uit steriele ruimtes wordt als relevant beschouwd. Echter, contaminatie bij het afnemen van het materiaal is niet uit te sluiten.

Materiaal:

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Afgedopte spuit

Afgedopte spuit