Parvovirus B19

Onderdeel van

Serologisch onderzoek bij congenitale infectie (in combinatie met CMV, HSV, Rubella, Toxoplasma en T. pallidum)

Ziektebeeld
 • Erythema infectiosum: 5e ziekte (slapped cheek)
 • Anaemie, aplastische crise bij erythroide aanmaakstoornis of immuungecompromitteerden)
 • Zwangeren: non-immuun hydrops foetalis
Apart aanvragen?

ja

Klinische informatie

symptomen

Methode
 • Serologie (IgG en IgM)
 • PCR
Materiaalsoort

Serologie en PCR: serum of EDTA plasma

Bij zwangeren met verdenking op non-immuun hydrops foetalis: serum, foetaal serum, vruchtwater, foetale ascites

Hoeveelheid benodigd materiaal
 • Serum: > 2 mL
 • PCR: > 1 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
 • Serologie: 2x per week
 • PCR: Onbekend wordt extern verricht
Duur onderzoek
 • Serologie: 1 - 3 dagen
 • PCR: maximaal 14 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Antistoffen (IgM en IgG) zijn aantoonbaar dag 7 van de ziekte of dag 1 na ontstaan van het exantheem.

IgM blijft enkele maanden aantoonbaar, IgG levenslang.

Fout-positief IgM onderzoek komt voor bij andere acute exantheemziekten als mazelen en rubella. Parvovirus infectie kan geassocieerd zijn met productie van rheumafactor en tot fout-positieve serologie in andere assays leiden. Bepalen van de virale load kan in die gevallen de specificiteit van de positieve IgM ophelderen.

Een positieve PCR is bewijzend voor infectie.

Bijzonderheden

PCR onderzoek wordt extern verricht.

Materiaal:

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis