Oor, externe gehoorgang

Onderdeel van

Alleen invullen als onderdeel van een pakket

Ziektebeeld

Otitis externa

Apart aanvragen?

schimmels

Klinische informatie

Symptomen, antibioticagebruik

Methode

kweek

Materiaalsoort

gehoorgang uitstrijk

Hoeveelheid benodigd materiaal

n.v.t.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal op kamertemperatuur bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek
  • banale kweek: 3-5 dagen
  • Schimmel kweek: 10-14 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Otitis externa wordt meestal veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa of Staphylococcus aureus, maar kan ook door andere aerobe bacteriën of schimmels worden veroorzaakt.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab