Nocardia

Ziektebeeld

Nocardiaceae zijn aërobe actinomyceten die veelal in de grond leven. De belangrijkste pathogene soort is
Nocardia asteroides. Deze worden bij de mens het meest bij longinfecties gevonden. De besmetting vindt via de lucht plaats. Er ontstaan multipele abcessen van waaruit de bacteriën zich gemakkelijk verspreiden naar andere
delen van het lichaam (o.a. hersenen). Ook komen onderhuidse abcessen, osteomyelitis en infecties van het oog voor. In de literatuur worden steeds meer gevallen vermeld van opportune infecties bij immuungecompromiteerde
patiënten.

Klinische informatie

symptomen

Methode

kweek

Materiaalsoort
Hoeveelheid benodigd materiaal
Bewaar- / transportcondities
  • Sputum, BAL, huidbiopten en punctaten: Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal op kamertemperatuur bewaard gedurende maximaal 48 uur.
  • Bloedkweken
Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

2-16 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve kweek is bewijzend voor infectie met Nocardia.

Materiaal:

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Afgedopte spuit

Afgedopte spuit