Nasopharynx

Ziektebeeld
 • Bordetella pertussis (kinkhoest)
 • Neisseria meningitidis (dragerschap)
 • Corynebacterium diphtheriae (difterie)
 • Respiratoire virussen: compleet panel (adenovirus, RSB, influenza A/B, parainfluenza 1-4, humaan metapneumovirus, coronavirussen, humaan bocavirus) OF elk afzonderlijk.
Klinische informatie

Symptomen, 1e ziektedag, antibioticumgebruik

Methode
 • Kweek (B. pertussis, N. meningitidis, C. diphtheriae)
 • PCR (B. pertussis, respiratoire virussen)
Materiaalsoort

Nasopharynxuitstrijk

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal op kamertemperatuur bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
 • Kweek: dagelijks
 • PCR: werkdagen
Duur onderzoek
 • Kweek B. pertussis: 7 dagen
 • Kweek op N. meningitidis: 2 dagen
 • Kweek op C. diphtheriae: 3 dagen
 • PCR RSV en influenza: 1 dag
 • PCR overige respiratoire virussen en B. pertussis: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

De gevoeligheid van de kweek op B. pertussis is beperkt. Een negatieve kweek sluit kinkhoest niet uit. De gevoeligheid van PCR is aanzienlijk groter.

Positieve kweek en/of PCR zijn bewijzend voor dragerschap (N. meningitidis)

Bijzonderheden

PCR op overige respiratoire virussen wordt extern verricht.

Materiaal:

D. Nasofarynxwat (kinkhoest)

D. Nasofarynxwat (kinkhoest)