Mycoplasma pneumoniae

Ziektebeeld
 • Atypische pneumonie
 • Pharyngitis
 • Laryngitis
 • Tracheobronchitis
 • Diverse extra-pulmonale manifestaties (huid, cardiaal, CZS e.a.)
Klinische informatie

symptomen, antibioticumgebruik

Methode
Materiaalsoort

PCR:

 • BAL
 • Sputum
 • Keeluitstrijk
 • Diversen, afhankelijk van klinisch beeld

Serologie: serum

Hoeveelheid benodigd materiaal
 • BAL/ sputum: 2 mL
 • Serum: 1 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal op kamertemperatuur bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

PCR en serologie: werkdagen

Duur onderzoek

PCR en serologie: 1 - 4 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

PCR is het onderzoek van voorkeur. Een positieve PCR is bewijzend voor infectie.

IgG is aantoonbaar na de eerste ziekteweek en piekt 5 weken na begin van de symptomen. Een viervoudige titerstijging (interval 2 - 3 weken) is bewijzend voor recente infectie.

IgM is aantoonbaar in de eerste ziekteweek met de piek in de derde week. Na enkele maanden is IgM niet meer aantoonbaar.

IgM wordt bij volwassenen niet altijd geproduceerd.

Bijzonderheden

Mycoplasma pneumoniae PCR wordt altijd samen met Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, en Legionella pneumophilaen getest.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel