Mond

Onderdeel van

 

Ziektebeeld
  • Orale candidiasis
  • Herpes
Klinische informatie

symptomen

Methode
  • Kweek
  • PCR
Materiaalsoort

Monduitstrijk

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal op kamertemperatuur
bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
  • Kweek: dagelijks
  • PCR: werkdagen
Duur onderzoek
  • Kweek: 3 - 5 dagen
  • PCR: 1 - 3 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

De mondholte is een van de lichaamsplaatsen waar onder normale omstandigheden veel soorten micro-organismen in grote aantallen aanwezig zijn, waaronder gisten. Het isoleren van Candida dient altijd in relatie tot het klinisch beeld te worden beoordeeld.

Een positieve herpes PCR is bewijzend voor actieve infectie.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab