Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Onderdeel van

Inventarisatie op BRMO en MRSA

 • Screeningsonderzoek
 • Vervolgonderzoek bij een positief bevonden patiënt
 • Controle op eradicatiebehandeling
Ziektebeeld

MRSA dragerschap of infectie met MRSA

Klinische informatie
 • Is patiënt een bekend drager van MRSA?
 • Heeft patiënt contact met MRSA drager (huisgenoot, parner, verzorger van MRSA drager, kamergenoot van MRSA drager?)
 • Afgelopen 2 maanden > 24 uur opgenomen in buitenlandse zorginstelling?
 • Is patiënt buitenlander, die hier komt dialyseren?
 • Heeft patiënt beroepsmatig contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens?
 • Is patiënt adoptiekind uit het buitenland?
 • Woont patiënt in een asielzoekerscentrum?
Methode

PCR en kweek

Materiaalsoort
 • neusuitstrijk
 • keeluitstrijk
 • perineumuitstrijk
 • wonduitstrijk (alle wonden)
 • sputum (alleen als patiënt hoest)
 • urine (alleen als patiënt verblijfscatheter heeft)
 • drainvocht
Hoeveelheid benodigd materiaal

Sputum, urine en drainvocht: 1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal op kamertemperatuur
bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

PCR en kweek: dagelijks

Duur onderzoek
 • PCR: 1 - 3 dagen
 • Kweek: 3 - 5 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek
 • De PCR kent zowel fout-negatieve als fout-positieve resultaten en is niet altijd doorslaggevend.
 • De kweek geeft het definitieve resultaat.
 • Op basis van een negatieve PCR wordt in het ziekenhuis de isolatie opgeheven.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)