Listeria monocytogenes

Ziektebeeld

Listeria veroorzaakt vooral infecties bij zwangere vrouwen, ouderen en immuungecompromiteerde patiënten. De patiënten kunnen een nietspecifiek griepachtig beeld ontwikkelen. De foetus kan via de placenta geïnfecteerd worden. Het gevolg kan zijn abortus of vroeggeboorte. Ook tijdens de geboorte kan het kind geïnfecteerd worden. De ziekte kan zich dan voordoen als sepsis of meningitis. Ook bij patiënten met verlaagde immuniteit uit de ziekte zich door een sepsis of meningitisbeeld.

Klinische informatie

Abortus of vroeggeboorte, sepsis of meningitis.

Methode

Kweek

Materiaalsoort
  • Bloedkweekflesjes
  • Liquor
  • Cervix of anusuitstrijk bij moeder
  • Keel, neus, oor, huiduitstrijk bij pasgeborene
Bewaar- / transportcondities

Uitstrijken:
Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Bloedkweken:
Zie bloedkweken

Frequentie onderzoek

Dagelijks

Duur onderzoek

3 - 5 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve kweek is bewijzend voor infectie met Listeria monocytogenes.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Bloedkweekflesjes

Bloedkweekflesjes

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)