Legionella pneumophila

Onderdeel van

 

 

Ziektebeeld

Pneumonie (Legionellose, veteranenziekte)

Klinische informatie

Symptomen, verblijf in hotel

Methode
Materiaalsoort
  • Sputum, BAL (kweek en PCR)
  • Keeluitstrijk (PCR, indien geen sputum of BAL)
  • Urine (sneltest)
Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Sputum /BAL: 2 mL
  • Urine: 1 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
  • Kweek en Urine sneltest: dagelijks
  • PCR: werkdagen
Duur onderzoek
  • Kweek: 4 -7 dagen
  • PCR: 1 - 3 dagen
  • Urine sneltest: 1 dag
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve kweek of PCR is bewijzend voor infectie met Legionella pneumophila. De sensitiviteit van de sneltest in de urine varieert afhankelijk van de ernst van de ziekte:

90% bij zodanige ernst, dat opname op de IC vereist is

40 - 50% bij ziekenhuispatiënten, die geen behandeling op de IC behoeven

De sneltest kan op de eerste ziektedag negatief zijn, herhaling van het onderzoek na 2 - 3 dagen is aan te bevelen bij blijvende verdenking.

Bijzonderheden

Legionellose is een meldingsplichtige ziekte van groep C en dient binnen 1 werkdag gemeld te worden bij de GGD.

Legionella pneumophilaen PCR wordt altijd samen met Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, en Mycoplasma pneumoniae  getest.

 

Materiaal:

B. Steriel potje (30 ml)

B. Steriel potje (30 ml)

C. ESwab

C. ESwab

E. UriSwab (urinekweek)

E. UriSwab (urinekweek)

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)