Kinkhoest

Ziektebeeld

Kinkhoest

Klinische informatie
 • Symptomen
 • Eerste ziektedag
 • Vaccinatie
Methode
 • Serologie (CLIA)
 • PCR
Materiaalsoort
 • Serologie: Serum
 • PCR: nasopharynx swab
Hoeveelheid benodigd materiaal
 • Serum 1mL
 • Nasopharynx swab
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur. 

Frequentie onderzoek
 • Serologie: 2x per week
 • PCR: extern
Duur onderzoek
 • Serologie: 1-3 dagen
 • PCR: 1-2 weken
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Het meetbereik van de test is 6 tot 100 IU/mL.

 Resultaat (IU/mL)

Interpretatie

< 40

negatief

≥40 - <100

intermediair

≥ 100 IU/ml

positief

Een negatieve uitslag sluit een recente infectie niet uit. Een intermediaire uitslag kan passen bij een recente infectie. In beide gevallen is een tweede monster, 2 tot 4 weken na afname van het eerste monster, aangewezen teneinde een titerstijging te kunnen aantonen.

Bijzonderheden

Bij klachten langer dan 3 weken is serologie aangewezen. Indien <3 weken klachten dan PCR en serologie afnemen.

Bij kinderen < 1 jaar en ongevaccineerde kinderen <4 jaar is PCR altijd zinvol, ongeacht de ziekteduur, omdat bij hen de bacterie zich langer kan handhaven terwijl de antistof respons bij hen juist pas relatief laat op gang komt. 

Een negatieve PCR sluit de diagnose kinkhoest niet uit; vervolg van diagnostiek met serologie is dan aan de orde.

Kinkhoest is een meldingsplichtige ziekte groep B2.

Materiaal:

D. Nasofarynxwat (kinkhoest)

D. Nasofarynxwat (kinkhoest)

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel