Japanse Encephalitis virus (serologie)

Methode

Serologie

Materiaalsoort

Serum of Liquor

Hoeveelheid benodigd materiaal

Serum/Liquor: 1-2 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend (onderzoek wordt extern verricht)

Duur onderzoek

Maximaal 14 dagen.

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Vier dagen na infectie is bij 75% van de patiënten de IgM- ELISA van serum en/of liquor positief, na zeven dagen zijn bijna alle patiënten positief. IgM is sneller meetbaar in liquor dan in serum. IgG productie begint enkele dagen na infectie. Bevesting van infectie vindt plaats door middel van het aantonen van seroconversie naar IgM in liquor en/of serum of door het aantonen van een viervoudige titerverhoging in gepaarde serummonsters met 14 dagen ertussen.

Door de hoge kruisreactiviteit tussen Japanse-encefalitisvirus en andere nauw verwante en mogelijk klinisch overeenkomende flavivirussen zoals West Nilevirus en denguevirus is het aan te raden diagnostiek voor al deze virussen tegelijk uit te voeren.

Bijzonderheden

Onderzoek wordt extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

Liquorbuis

Liquorbuis