Human immunodeficiency virus (HIV)

Ziektebeeld

Acute infectie varieert van vrijwel symptoomloos tot een griepachtig beeld. Een infectie met het HIV virus leidt tot een ernstige stoornis van het afweersysteem. Infecties met laag-virulente micro-organismen, zogenaamde opportunistische infecties.

Klinische informatie

symptomen

Methode
 • Serologie
 • PCR
Materiaalsoort
 • Serologie: Serum (antigenen en antistoffen)
 • PCR: EDTA plasma (HIV load/ HIV type 2 load/ HIV genetische resistentie)
Hoeveelheid benodigd materiaal
 • Serum: 1 mL
 • Plasma: 2 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
 • Serologie: Dagelijks
 • HIV load: 2x in de week
 • HIV type 2 load/ HIV genetische resistentie: onbekend (het onderzoek wordt extern verricht)
Duur onderzoek
 • Serologie: 1-3 dagen
 • HIV load: 1 week
 • HIV type 2 load/ HIV genetische resistentie: maximaal 14 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve uitslag wordt altijd bevestigd door middel van immunoblot. Bovendien dient een positieve uitslag bevestigd te worden op een tweede serummonster wat separaat is afgenomen.

Bijzonderheden

Bij een positieve uitslag dient verwijzing naar een HIV behandelcentrum plaats te vinden.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis