Humaan herpes virus 6 (HHV6), de Zesde ziekte (exanthema subitum)

Ziektebeeld

Primaire infectie met HHV-6 (meestal voor op de leeftijd van 6-18 maanden) en is bij 90% van de kinderen symptomatisch.

Symptomen: hoge koorts zonder duidelijk gelokaliseerde symptomen. Na verdwijnen koorts ontwikkeld een minderheid een typische huiduitslag (een fijn maculopapulair exantheem), beginnend in gezicht en romp en verder uitbreidend naar de extremiteiten en nek.

Neurologische complicaties (encephalitis) bij een primo-infectie met HHV6 komen voor maar zijn zeldzaam.

Bij ernstig immuungecompromiteerden kan HHV6 reactiveren.

Klinische informatie

Symptomen

Methode
  • Serologie (IgG)
  • PCR bij reactivaties (kwalitatief/ kwantitatief)
Materiaalsoort
  • Serum voor serologie
  • Liquor (bij verdenking HHV6 encephalitis)
  • EDTA-bloed (voor reactivatie)
Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Serum: 2 mL
  • EDTA-bloed: 5mL
  • Liquor: 2mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend (het onderzoek wordt extern verricht).

Duur onderzoek

Maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een primaire infectie of reactivatie van HHV-6 is aantoonbaar door PCR of gepaarde serologie (IgG-titerstijging of seroconversie).

Bijzonderheden

Serologie en PCR voor HHV6 worden extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis

Liquorbuis

Liquorbuis