Hepatitis C virus (HCV)

Ziektebeeld

Hepatitis

Klinische informatie

Symptomen

Prik-/spataccident?: datum

Methode

Serologie: EIA IgG antistoffen

PCR:

 • HCV RNA kwantificering (load bepaling)
 • HCV genotypering
Materiaalsoort
 • Serum (serologie)
 • EDTA plasma (PCR)
Hoeveelheid benodigd materiaal
 • Serum: 1 mL
 • Plasma: 2 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
 • IgG antistoffen: dagelijks
 • HCV RNA kwantificering: 1x per week
 • HCV genotypering: onbekend (het onderzoek wordt extern verricht)
Duur onderzoek
 • IgG antistoffen: 1 -3 dagen
 • HCV RNA kwantificering: 1 -2 weken
 • HCV genotypering: maximaal 14 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek
 • Seroconversie (IgG) treedt 4 tot 6 maanden na blootstelling op.
 • HCV RNA is 1 week na blootstelling aantoonbaar; de viraemie is 30 tot 60 dagen intermitterend van karakter.
 • HCV RNA kwantificering wordt gebruikt voor het aantonen van virale replicatie bij chronische HCV en voor het vervolgen van de respons op behandeling.
 • Genotypering wordt gebruikt voor het vaststellen van het behandelschema. 
Bijzonderheden

Een recent opgelopen hepatitis C is een meldingsplichtige infectieziekte van groep B2.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis