Hepatitis A virus

Ziektebeeld

hepatitis

Klinische informatie

Symptomen, vaccinatiestatus

Methode

Serologie: IgT(otaal) en IgM EIA

Materiaalsoort
  • Serum
  • EDTA-, of heparineplasma
Hoeveelheid benodigd materiaal

Serum/ plasma: 1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

werkdagen

Duur onderzoek

1 - 3 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek
  • De incubatieperiode is 4 tot 6 weken.
  • IgM daalt in ca. 6 maanden tot ondetecteerbaar niveau.
  • IgG blijft na vaccinatie of infectie levenslang aantoonbaar.
Bijzonderheden

Recent opgelopen hepatitis A infectie is een meldingsplichtige infectieziekte van groep B2.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis