Helicobacter pylori

Ziektebeeld

H. pylori veroorzaakt een infectie van het maagslijmvlies, wat in ernstige gevallen kan leiden tot een maagulcus (maagzweer).

Klinische informatie

symptomen en beloop

Methode
 • antigeen test feces
 • serologie
 • bacteriële kweek
Materiaalsoort
 • feces
 • serum
 • maagbiopt
Hoeveelheid benodigd materiaal
 • feces: tenminste 5 mL dunne feces of fecesportie ter grootte van een walnoot.
 • serum: 1 mL
 • maagbiopt
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Transport maagbiopt zo snel mogelijk, opslag bij 2-8°C.

Frequentie onderzoek
 • Antigeen test feces: werkdagen
 • Serologie serum: 2x per week
 • Maagbiopt: dagelijks
Duur onderzoek
 • Feces (antigeentest): 1-3 dagen
 • Serum: 1-4 dagen
 • Maagbiopt: tot een week
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve uitslag van antigeenonderzoek op de feces en/of kweek van het maagbiopt is bewijzend voor een actieve infectie.

Bijzonderheden

Helicobacter pylori kan niet goed tegen zuurstof, dus advies is maagbiopten zo snel als mogelijk aanleveren bij het laboratorium. Als onderdeel van de Helicobacter pylori kweek vindt bepaling plaats van de minimale remmende concentratie (MIC) voor amoxicilline, clarytromycine, metronidazol, tetracycline en levofloxacine.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

Helicobacter pylori transport medium

Helicobacter pylori transport medium