Hantaanvirus

Ziektebeeld

Hantaanvirus en Puumalavirus behoren tot de het genus Hantavirus. Een hantavirus infectie in
mensen kan asymptomatische verlopen of kan een griepachtige ziektebeeld geven. Het kan echter ook aanleiding geven tot ernstiger verlopende ziektebeelden met koorts, longontsteking, bloedingen en nierfunctiestoornissen (hantavirus pulmonary syndrome). In Nederland komt voornamelijk een renaal syndroom (nephropathia epidemica) voor, veroorzaakt door het puumulavirus.

Klinische informatie

Symptomen, evt reishistorie

Methode

Serologie (IgG en IgM antistoffen)

Materiaalsoort

serum

Hoeveelheid benodigd materiaal

serum: 1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend (het onderzoek wordt extern verricht)

Duur onderzoek

De uitslag is veelal binnen 14 dagen bekend.

Referentie / interpretatie van het onderzoek

IgM positief is passend bij een recente infectie. IgG past bij een doorgemaakte infectie.

Bijzonderheden

Onderzoek wordt extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel