Francisella tularensis (tularemie)

Onderdeel van

wond, abces, drainagevloeistof, bloedkweken

 

Ziektebeeld

Tularemie is een bacteriële zoönose veroorzaakt door Francisella tularensis, een Gram-negatieve bacterie. De bacterie was lange tijd een importziekte, maar de laatste jaren zijn ook in Nederland enkele infecties opgelopen. Infecties kunnen indirect optreden via vliegen en teken of via oppervlaktewater, maar ook rechtstreeks door besmettingsbronnen van dierlijke oorsprong, bv. contact met dode dieren.

Klinische informatie

De ziekte heeft verschillende uitingsvormen: ulceroglandulair (ulcer met lymfeklierzwelling), glandulair, oculoglandulair, orofaryngeaal, intestinaal, typhoidaal (systemisch) of pulmonaal. Gewoonlijk begint tularemie met een plotselinge temperatuurstijging, hoofdpijn, spierpijn en koude rillingen. Respiratoire symptomen, maar ook buikpijn en diarree kunnen optreden. Onbehandeld kan de koorts een maand aanhouden. Gewichtsverlies, klierzwellingen en algeheel malaisegevoel kunnen maanden blijven bestaan. Alle vormen van tularemie kunnen worden gecompliceerd door hematogene uitzaaiing met als gevolg secundaire pneumonie en/of sepsis.

Methode

kweken

Materiaalsoort
  • Wonduitstrijk
  • Weefsels/ biopten
  • Abces/pus  
  • Bloed
  • Sputum
Hoeveelheid benodigd materiaal
  • Weefsel/biopt: afhankelijk van de mogelijkheden
  • Abces/pus of sputum: ≥ 1 mL
  • Bloed: 8-10 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Dagelijks

Duur onderzoek

Maximaal 8 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Een positieve kweek is bewijzend voor infectie met Francisella tularensis.

Bijzonderheden

Francisella tularensis is een klasse 3 pathogeen en besmettelijk voor laboratoriummedewerkers. Waarschuw de dienstdoende arts-microbioloog indien materiaal voor kweek wordt ingestuurd van een patient die verdacht wordt van een infectie met Francisella en vermeld de verdenking bij de klinische gegevens!

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

Steriel potje (60 ml)

Steriel potje (60 ml)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Bloedkweekflesjes en PED flesje (kleine kinderen)

Afgedopte spuit

Afgedopte spuit