Epstein-Barr virus (EBV)

Ziektebeeld

Het bekende klinisch beeld (mono-nucleosis) bij een primo-infectie is: moeheid, koorts (oplopend in de eerste week, verdwenen na 2 tot 4 weken), pharyngitis en lymfadenopathie. Daarnaast komen vaak voor: splenomegalie, hepatomegalie en leverfunctiestoornissen. Bij jonge kinderen verloopt de infectie meestal asymptomatisch of er zijn atypische verschijnselen zoals exantheem, granulocytopenie of een longontsteking (interstitiële pneumonie). EBV kan reactiveren in immuungecompromiteerden.

Klinische informatie

Symptomen, screening.

Methode
 • Serologie (IgG en IgM antistoffen)
 • PCR bij reactivaties (kwalitatief/ kwantitatief)
Materiaalsoort
 • Serologie: Serum of EDTA-plasma
 • PCR: EDTA-plasma of Liquor
Hoeveelheid benodigd materiaal
 • Serum: 2 mL
 • EDTA plasma: 2 mL
 • Liquor: 1-2 mL
Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek
 • Serologie: werkdagen
 • PCR: onbekend wordt extern verricht
Duur onderzoek
 • Serologie: 1 - 3 werkdagen
 • PCR: maximaal 14 dagen
Referentie / interpretatie van het onderzoek

Primo-infectie:

Voor het aantonen van een primo-infectie met EBV wordt geadviseerd serologie te verrichten: EBV VCA-IgM, EBV VCA-IgG en EBV NA-IgG in serum.

 

IgM

IgG VCA

IgG EBNA

Primaire EBV*

++

+

Laag/ afwezig

Doorgemaakte EBV

-

+

+

Geen aanwijzingen EBV

-

-

-

* Aanwezigheid van heterofiele antistoffen is in deze context een extra argument voor primaire infectie, maar deze bepaling is voor het vaststellen van een primaire infectie niet noodzakelijk.

EBV reactivatie:

Wordt vastgesteld met behulp van EBV DNA bepaling (PCR) in bloed.

Bijzonderheden

PCR voor EBV wordt extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis

Liquorbuis

Liquorbuis