Dientamoeba fragilis

Klinische informatie

Symptomen, welke land is bezocht, eerste ziektedag

Methode

Microscopie

Materiaalsoort

Feces

Hoeveelheid benodigd materiaal

Fecespotje: minimaal ter grootte van een walnoot of 5 mL dunne feces

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

werkdagen

Duur onderzoek

Microscopie: 1 - 4 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Aantonen van cysten is bewijzend voor infectie.

Materiaal:

 A. Fecespotje

A. Fecespotje