Creutzfeldt-Jacob ziekte (variant)

Ziektebeeld

snel verlopende dementie

Klinische informatie

Patiënt moet vooraf besproken worden met de arts-microbioloog. Op aanvraag vermelden: Verdenking Creutzfeldt-Jacob.

Methode

immunoblot

Materiaalsoort

liquor

Hoeveelheid benodigd materiaal

Liquor 1 mL

Let op: het materiaal mag niet op het laboratorium geopend worden. Indien er diagnostiek naar andere micro-organismen nodig is, dient een tweede buis ingestuurd te worden. Deze wordt bewaard totdat de CJD is uitgesloten.

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur

Frequentie onderzoek

in overleg met extern centrum

Duur onderzoek

maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

in overleg met extern centrum

Bijzonderheden

Een aanvraag voor diagnostiek naar CJD of vCJD moet altijd voorafgaand aan afname van het lichaamsmateriaal worden overlegd met de dienstdoende arts-microbioloog omdat voor prionziekte specifieke infectiepreventiemaatregelen moeten worden genomen.

Onderzoek wordt extern verricht.Zowel de klassieke als variant JCD zijn meldingsplichtig (groep C).

Materiaal:

Liquorbuis

Liquorbuis

Afnamemateriaal bestellen?

Ga naar het bestelformulier >>