Coxiella burnettii

Ziektebeeld

Q-koorts. C. burnettii kent twee antigene fases, I en II. Bij een acute of recente infectie staan antistoffen tegen fase II op de voorgrond, bij een chronische infectie antistoffen tegen fase I.

Klinische informatie

Verdenking acute of chronische infectie (1e ziektedag!)

Methode
 • PCR (< 21 dagen na 1e ziektedag)
 • Serologie (gepaarde serummonsters met interval van 2-3 weken):
  • IgM en IgG tegen fase I
  • IgM en IgG tegen fase II
Materiaalsoort
 • PCR: serum of EDTA-plasma
 • Serologie: serum
Hoeveelheid benodigd materiaal

Serum of EDTA-plasma: 1 mL

Bewaar- / transportcondities

Om een optimale leefbaarheid van de micro-organismen te behouden, is het aanbevolen om het materiaal zo snel mogelijk naar het laboratorium te transporteren. Tot aan het transport wordt het materiaal koel bewaard gedurende maximaal 48 uur.

Frequentie onderzoek

Onbekend (het onderzoek wordt extern verricht).

Duur onderzoek

maximaal 14 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek
 • IgM tegen fase II is ca. 2 – 3 weken na de eerste symptomen aantoonbaar. De PCR wordt dan negatief.
 • Deze IgM antistoffen blijven nog maanden aantoonbaar.
 • Fout-positieve IgM tegen fase II komt voor bij Legionella-, Bartonella- en acute EBV infectie en in de zwangerschap. Een solitair positieve IgM tegen fase II uitslag dient bevestigd te worden met een twee serummonster met seroconversie voor IgG fase II.
 • Seroconversie treedt bij de meeste mensen na 2 weken op, maar sommige duurt het langer.
 • Een positieve PCR is bewijzend voor Q-koorts.
 • Bij IgM en IgG fase I en II positief kan er sprake zijn van recent doorgemaakte infecte of chronische ziekte. Er dient een tweede serummonster onderzocht te worden.
Bijzonderheden
 • Acute Q-koorts is een meldingsplichtige infectieziekte van groep C.
 • Dit onderzoek wordt extern verricht.

Materiaal:

Stolbuis met gel

Stolbuis met gel

EDTA buis

EDTA buis