Corynebacterium diphtheriae (en C. ulcerans)

Ziektebeeld

Ziekteverschijnselen zijn afhankelijk van de plaats van de infectie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen respiratoire difterie en cutane difterie. Als de ademweg (keel, luchtpijp en longen) geïnfecteerd is, verloopt de ziekte ernstiger. De patiënt heeft koorts en kan ernstig ziek worden met benauwdheid. Bij difterie kan men
twee typen complicaties onderscheiden: lokale complicaties door membranen en oedeem (verstikkingsgevaar) en systemische complicaties als gevolg van de toxine (hoe ernstiger de primaire infectie, des te groter de kans op
complicaties door de toxine).

Klinische informatie

symptomen, vaccinatiestatus

Methode

kweek

Materiaalsoort

Afhankelijk van locatie: neusuitstrijk, keeluitstrijk, wonduitstrijk

  • Stevig, bij voorkeur onder elk (pseudo)membraan en alle witte plekjes en ontstoken gebieden, in de keel te wrijven.
  • Materiaal via de neus van de achterste nasofarynxwand afnemen.
  • Huidlaesies eerst ontdoen van schilfers en korsten en reinigen met fysiologisch zout alvorens de wattenstok stevig in de laesie te drukken.
Bewaar- / transportcondities

Zo snel mogelijk naar het laboratorium kamertemperatuur, binnen 2-3 uur.

Frequentie onderzoek

dagelijks

Duur onderzoek

maximaal 7 dagen

Referentie / interpretatie van het onderzoek

Bij een positieve kweek voor C. diphtheriae/ ulcerans wordt de toxigeniciteit vervolgens elders bepaald.

Bijzonderheden

Alleen diagnostiek naar C. diphtheriae insturen na overleg dienstdoend microbioloog

Difterie is een meldingsplichtige ziekte van groep B1 en dient binnen 24 uur aan de GGD te worden gemeld.

Materiaal:

C. ESwab

C. ESwab

D. Nasofarynxwat (kinkhoest)

D. Nasofarynxwat (kinkhoest)